null

Substance e lenget stabilizuese oksidante

null

20kg

Mbartes ideal oksigjeni ne lengun lares. Ndares absolut i mbetjeve.Shtese optimale per te gjithe detergjentet lares. Dhenes ne simetri te oksigjenit nepermjet stabilizatoreve te veçante.I perdorshem si ANTICLOR.

Per me shume informacione shkarko katalogun