null

Lares pluhur per rroba

null

20 Kg

Ozerna Premium eshte nje substance universale(per tesha me ngjyre deri 40grad celcius dhe tesha te bardha mbi 60 grad celcius) me efekt te larte, ideal per larje tekstilesh dhe teshave te salloneve. Nepermjet aktivizimit te zbardhuesve edhe ne temperatura te ulta minimumi 30 grade celcius(per uje te bute) dhe 60 grade celcius (per uje mesatar) eshte plotesisht efektiv.Me posht jepet tabela dozuese per larje teshash ne makine larese, per çdo 1kg teshash te thata sasia e produktit ne gram p.sh. ne nje lavatrice 5Kg vlerat e tabeles shumezohen me 5 ( per paralarje 10gx5=50g sasia e detergjentit per paralarje).

Per me shume informacione shkarko katalogun